Bestsellery
RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 


 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  z 04.05.2016) zwane dalej „RODO”, Spółka KOWALEWSKI Sp. z o.o. informuje, że:


 

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka: KOWALEWSKI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Stawiszcze, adres: Stawiszcze 1A, 98-200 Sieradz, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000070478, wysokość kapitału zakładowego: 2 134 000,00 zł, REGON: 731509663, NIP: 829-15-97-773, nr rej. BDO: 000066150, adres e-mail: biuro@kowalewski.eu.
  2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu:

- zawarcia i realizacji umów, sprzedaży produktów i świadczenia usług,

- realizacji składanych zamówień i rozpatrywania ewentualnych roszczeń z nimi związanych, w tym: obsługi reklamacji i zgłoszeń,

- realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. marketingu bezpośredniego

- rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej, w tym: weryfikacji wiarygodności płatniczej, rozliczeń finansowych, wystawiania dokumentów księgowych,

- prowadzenia analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej,

- wypełniania obowiązków prawnych ciążących na KOWALEWSKI Sp. z o.o.,

- udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski,

- przesyłania informacji środkami komunikacji elektronicznej.

  1. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane bezterminowo i mogą być udostępnione innym podmiotom w celu  i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartych umów oraz w innych uzasadnionych lub/i w przewidzianych w przepisach prawa sytuacjach.
  2. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zawarcia i realizacji umów.
  3. Posiada Pan/Pani:

- prawo dostępu do Pana/Pani danych osobowych,

- prawo do sprostowania, przenoszenia, wnoszenia sprzeciwu, usunięcia Pana/Pani danych osobowych,

- prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest zgoda, ma Pan/Pani prawo do jej wycofania – zgodę można odwołać w dowolnym momencie, wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem,

- prawo niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.

  1. Udostępniający oświadcza, że zapoznał się z powyższą informacją Administratora danych osobowych i wyraża zgodę na ich przetwarzanie.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl